Chat with us, powered by LiveChat

Mini Cart

Privacyverklaring

Indien je informatie of gegevens aan ons verstrekt is Run2Day verantwoordelijk als gegevensverwerker. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die je ons geeft. Run2Day respecteert de privacy van alle gebruikers en wij zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). Tevens dragen wij er zorg voor dat je gegevens veilig worden opgeslagen en beheerd en dat onbevoegden geen toegang tot de informatie verkrijgen.

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld en verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens verzamelt Run2Day?


Run2Day verzamelt nooit gegevens zonder je toestemming. Wanneer je in onze winkel het formulier voor een klantenkaart invult of een bestelling plaatst op onze website worden verschillende gegevens verzameld zodat wij een optimale dienstverlening kunnen bieden. Wij verzamelen informatie wanneer je aankopen bij ons doet, op onze website of in één van onze winkels. Dit zijn contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres maar ook de datum en tijd van jouw aankoop, de producten die je gekocht hebt voor welke prijs en indien van toepassing de gegevens van de betaalkaart die je hebt gebruikt. Ook andere manieren van informatie verzamelen worden gebruikt. Denk hierbij aan inschrijving om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen of als je op een andere wijze met ons communiceert (bijvoorbeeld via e-mail of Facebook). Deze informatie kan eventuele wachtwoorden, gebruikersnamen, contactgegevens, accountgegevens, voorkeuren, interesses en eventuele klachten inhouden, die je hebt ingediend. Indien je via de website met Run2Day communiceert wordt het IP-adres van je computer geregistreerd. Ook bekijken we jouw activiteiten op de website, bijvoorbeeld welke producten of berichten je hebt bekeken. Veel van deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij je naar ons cookiebeleid. Wij kunnen van tijd tot tijd publiekelijk beschikbare informatie over jou op het internet raadplegen om ons te helpen fraude tegen te gaan, jouw identiteit te verifiëren (bijvoorbeeld om te checken of wij in het bezit zijn van jouw correcte adresgegevens) en voor marketingdoeleinden, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven. Run2Day zal nooit informatie verwerken omtrent bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, geloofsovertuiging of ras.

Wat doet Run2Day met je gegevens?


Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • • het verwerken van je aankoop of bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
 • • het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbrieven alsmede het doen van aanbiedingen;
 • • het verwerken van je aankoop of bestelling ter bepaling van de hoogte van het spaarsaldo op de klantenkaart en je hiervan op de hoogte houden;
 • • het verbeteren van de dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van de website.


 • De persoonsgegevens worden alleen voor bovengenoemde doelen verwerkt. Wij kunnen ook je persoonlijke informatie gebruiken ten behoeve van een prijsvraag, evenementen en/of andere acties. Echter dat gebeurt alleen indien je zelf de keuze hebt gemaakt hieraan deel te nemen. Als onderdeel van ons marketing & communicatiebeleid kunnen wij gegevens verzamelen en delen met derde partijen. Wij gebruiken deze gegevens om statistieken over onze klanten samen te stellen. Dit helpt ons bij het selecteren en op maat aanbieden van producten, diensten of speciale kortingen waarin je wellicht geïnteresseerd zult zijn. Run2Day zal nooit gegevens aan derden ter beschikking stellen als dit niet strikt noodzakelijk is. Wij doen uiteraard onze uiterste best de betrouwbaarheid van onze partners te waarborgen en sluiten, indien van toepassing, hiermee ook verwerkersovereenkomsten af om dit te waarborgen. Run2Day zal nooit verzamelde gegevens doorverkopen aan derden.

  Links


  De Run2Day-website kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy-beleid van deze derden of hun sites heeft Run2Day geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

  Beveiliging


  Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Run2Day hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

  Beheer van mijn gegevens en mijn rechten


  Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens over je worden verwerkt. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar klantenservice@run2day.nl. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken inzage verstrekken indien gewenst. Indien je niet langer wilt dat je gegevens bij Run2Day bekend zijn zullen wij de gegevensverwerking stoppen en je gegevens verwijderen zolang dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Wij zullen jou te allen tijde de keuze geven of je wel of geen informatie van ons wilt blijven ontvangen. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, klik je op ‘Meld je af voor de nieuwsbrief’ of kun je contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@run2day.nl of telefonisch 030-2315963.

  Bewaartermijn


  Jouw gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Indien je geen account meer bij ons hebt, dan worden jouw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).