Privacy

Privacyverklaring
Run2Day beschermt jouw privacy op de volgende manieren:
  • Jouw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
  • Jouw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Jouw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.
  • Wij gebruiken jouw e-mailadres slechts éénmalig om je een bevestigingsmail te sturen. Wij sturen je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires nadat je hier toestemming voor hebt gegeven. 
  • Als je geen berichten meer wilt ontvangen van Run2Day.nl, dan kan je je te allen tijde uitschrijven. Wij sturen je dan geen mailings meer.
  • Run2Day.nl bezit duidelijke en transparante algemene voorwaarden.
Bescherming persoonsgegevens
Al jouw gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. Run2Day.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en jouw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.
 
Recht op inzage
Als betrokkene heb je het recht om inzage te verzoeken in jouw gegevens en het gebruik daarvan door Run2Day.nl. Als betrokkene kan je bij de organisatie (Run2Day) vragen of jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, geeft de organisatie (Run2Day) je binnen vier weken een overzicht.
 
Recht op correctie
Op basis van de inzage in jouw gegevens kan je de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.
 

Run2Day op Facebook

Run2Day op Instagram